S Biologickou olympiádou na vyšším gymnáziu až do nejvyšších kol

Millionová HedvikaAktuality, Biologie

Logo biologická olympiáda

 Stejně jako v minulých letech, i letos se zapojili naši žáci do obtížné předmětové soutěže – Biologické olympiády. Už ve školním kole se úspěšně prokousali tématikou parazitace a parazitismu na všech úrovních života – od buněk, přes organismy až po ekosystémy. „Hůl do ruky!“ – jak zněl podtitul studijního textu na ně ale rozhodně brát nebudeme, naopak, všichni zaslouží velkou pochvalu!

Z dvanácti soutěžících v kategorii B určené pro kvinty, sexty a první a druhý ročník čtyřletého studia postoupili do krajského kola čtyři nejlepší – Elena Melichar, Jan Mareš, Alžběta Tichá a Josef Bohuslav Mecner.

Speciální gratulaci si zaslouží Elena Melichar, která se i v krajském kole stala úspěšnou řešitelkou a vybojovala krásné druhé místo.

kategorii A určené dvěma posledním ročníkům studia do krajského kola hladce postoupila jediná účastnice – letošní maturantka Réka Šuba.
K vítězství ve školním kole přidala vítězství i v kole krajském a tím si zajistila účast v kole národním. Tam sice medaile necinkla, ale i tak Réce moc a moc blahopřejeme!

Děkuji všem, kteří našli odvahu a rozhodli se soutěžit, a těším se na pokračování v dalším školním roce. 😊
Hedvika Millionová