Projekt ŠABLONY 2 CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065 /0016682

Michal SantoProjekty ESF

Projekt ŠABLONY 2 CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065 /0016682 byl spolufinancován Evropskou unií.
Výzva č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II – MRR v

Projekt ŠABLONY 2