Podpora jazyků

Gymnázium ChebProjekty ESF

Dne 13. června 2011 se v Klášterní knihovně v Chebu uskutečnila závěrečná konference projektu „Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu“, reg. č. CZ.1.07/1.3.11/02.0007, financovaného v rámci OP VK z prostředků ESF, ERDF a státního rozpočtu ČR. Setkání odborné veřejnosti Chebska pořádal realizátor projektu, Gymnázium Cheb, ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Na konferenci  se kolegům představili metodici vzdělávání z jednotlivých metodických kabinetů. Jejich kompletní seznam za celý kraj najdete na stránkách Krajského vzdělávacího centra www.kvcso.cz. Jedním z výsledků práce metodiků jsou také metodické listy, které najdete na stránkách Gymnázia Cheb moodle2.gymcheb.cz (přihlásit se jako host). Na závěr setkání proběhla věcná a přínosná diskuze o potřebách a koncepci DVPP v Karlovarském kraji.

A co dál?

Již na podzim tohoto roku povedou metodici odborně zaměřené metodické workshopy v jednotlivých předmětech. Metodici jsou také připraveni pomáhat formou konzultací učitelům škol i jejich ředitelům při řešení didaktických problémů. Do budoucna plánujeme možnost kolegiálních neformálních hospitací u vybraných metodiků. Podrobné informace najdete na webových stránkách Gymnázia Cheb www.gymcheb.cz.

Tisková zpráva z 1.9.2010


Gymnázium Cheb a partneři začali s ověřováním vytvořených e-learningových kurzů. Do ověřování se zapojí většina žáků vyšších ročníků našeho gymnázia a vybraní žáci z partnerských škol. Kurzy převážně slouží ke zlepšení domácí přípravy žáků při výuce  jazyků. Mimo to začala ..

… výuka v předmětech e-AJ, e-NJ, e-FJ. Jedná se o ověření e-learningové opory přímo při vyučování příslušného jazyka.

Všem žákům přejeme hodně úspěchů při procvičování látky!

Vaši vyučující

 

Partneři projektu jsou:

Gymnázium Sokolov
Gymnázium Ostrov
Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně

Tisková zpráva 30.6.2011


Gymnázium Cheb pokračuje v realizaci projektu „Podpora jazyků“, reg. č. CZ.1.07/1.1.11/02.0005, financovaného v rámci OP VK z prostředků ESF, ERDF a státního rozpočtu ČR.

V projektu jsme zatím dokončili …

… první část pilotního ověření e-learningových kurzů. Pilotáž proběhla úspěšně, nyní provedeme vyhodnocení práce a připomínkování kurzů. Po úpravách budou následovat recenze kurzů.

Od září 2011 budou e-learningové kurzy nasazeny do výuky již v rámci udržitelnosti a na podzim proběhne jejich finalizace a poslední úpravy na základě připomínek z ověřování a recenzí.

Partneři projektu jsou:

Gymnázium Sokolov
Gymnázium Ostrov
Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně
občanské sdružení Metodik.cz

Tisková zpráva 31.1.2012


Gymnázium Cheb dokončilo realizaci projektu „Podpora jazyků“, reg. č. CZ.1.07/1.1.11/02.0005, financovaného v rámci OP VK z prostředků ESF, ERDF a státního rozpočtu ČR.

Výsledky jsme zveřejnili pod licencí Creative Common uváděj autora, nepoužívej komerčně, zachovávej licenci.

Kurzy pro podporu prezenční výuky anglického, francouzského a německého jazyka jsou dostupné k nahlédnutí i ke stažení na našem LMS Moodle v kategorii Archiv Finální kurzy, kde máte práva needitujícího učitele. Záloha kurzu je v úvodním tématu (verze Moodle 1.9).

Jméno: jaz2012

Heslo: svec2012

Licence: CC by-nc-sa

Děkujeme tvůrcům, ověřovatelům i recenzentům kurzů, aktivním a nadšeným učitelům i žákům, a přejeme hodně úspěchů v další práci!

Partnery projektu byli a velký dík za spolupráci zaslouží:

Gymnázium Sokolov
Gymnázium Ostrov
Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně
občanské sdružení Metodik.cz