Společný projekt Gymnázia Cheb a Vysoké školy manažerské informatiky a ekonomiky – Brána na vysokou školu

Gymnázium ChebProjekty ESF

 Gymnázium Cheb a Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky (VŠMIE) realizuje od ledna 2009 společný projekt Brána na vysokou školu.

V projektu jde o vytvoření systému, který kombinuje e-learningovou formu výuky s tradičními postupy ve výuce. Studenti středních škol získají praktické zkušenosti s vysokoškolskou formou výuky, což jim pomůže překlenout rozdílný způsob a formy studia mezi středoškolským a vysokoškolským pojetím.Projekt Brána na vysokou školu vznikl díky získanému grantu z Evropského sociálního fondu a z příspěvků z rozpočtu ČR. Projektanti využili zkušeností a znalostí s e-learningovou aplikací Moodle a dosavadních zkušeností VŠMIE s výukou v rámci distanční formy studia. Systém má přinést možnost pro zkvalitnění výuky na Gymnáziu Cheb a ukázat studentům, jak fungují principy výuky na vysoké škole. Jeho součástí budou jak e-learningové kurzy, tak také testy, s jejichž pomocí učitelé ověří získané znalosti svých studentů.Další podrobné informace a vše co byste chtěli vědět o projektu Brána na VŠ  naleznete na speciálně vytvořeném webu projektu http://brananavs.vsmie.cz /.Podpořeno Evropským strukturálním fondem a rozpočtem ČR. Provozováno pod registračním číslem CZ.1.07/1.1.11/01.0025, s názvem globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Karlovarském kraji.
Projekt začal v lednu 2009 a jeho plánované ukončení je prosinec 2010.

Partner Gymnázia Cheb Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. (VŠMIE) byla založena v roce 2001 jako soukromá vysoká škola s tříletým studijním programem (Bc.) v oborech Aplikovaná informatika, Manažerská ekonomika, Právo v podnikání a Právo ve veřejné správě. Všechny její studijní obory jsou zaměřeny na poskytování optimální kombinace informatických, ekonomických a právních znalostí a dovedností. Škola realizuje výuku v Praze, otevřela také svou první pobočku v Sokolově. Aktuálně studuje na VŠMIE v prezenční i kombinované formě více než 1 000 studentů. Více informací lze nalézt na www.vsmie.cz .