Kladská prohlášena krajinnou památkovou zónou

Radka KrálováEVVO

Ministerstvo kultury prohlásilo území Kladské za krajinnou památkovou zónu. Předmětem ochrany je kulturní krajina s dochovaným charakterem loveckého revíru s nepřerušenou tradicí od 70. let 19. století až do současnosti, jejímiž kulturními hodnotami jsou areál bývalé lovecké obory Kladská včetně souvisejících krajinářských úprav, ojedinělý soubor historické architektury ve švýcarsko-alpském stylu ze 70. let 19. století, hrobka knížete Otto Sigismunda umístěná v lese nedaleko loveckého zámečku, objekty vodního hospodářství – krajinářsky významné prvky kulturní krajiny vzniklé pro následné hospodářské využití lesů a rybníků. Lovecká tradice spojená s předmětem ochrany je součástí nehmotného dědictví a lokalita je jedním z největších honebních revírů v Čechách. Území je také protkáno řadou hodnotných reliktů po starší hornické činnosti a montánní krajina v okolí Kladské obsahuje řadu pozůstatků prospekce, exploratace a zpracování těžených cínových a stříbronosných rud.

Území Kladské je též hodnotné svou faunou. Již od roku 2019 byl několikrát na instalovaných fotopastech zaznamenán výskyt kočky divoké.

Pokud si najdete čas k návštěvě tohoto jedinečného území, určitě nebudete litovat. Je krásné v každou roční dobu.