Pták roku 2018 – sýček obecný

Radka KrálováBiologie, EVVO

Sýček obecný
Výskyt hnízdního rozšíření sýčka

Mapa současného hnízdního rozšíření sýčka obecného, data z roku 2014–2017. Zdroj: FŽP ČZU v Praze, ČSO a AOPK

Česká společnost ornitologická každoročně vyhlašuje kampaň s názvem Pták roku. Její náplní
je každý rok vybrat zajímavý ptačí druh žijící na území České republiky a přiblížit informace
o něm a upozornit či upoutat pozornost široké veřejnosti na přírodu a zejména ptactvo jako
takové. Od datla černého převzal pro letošní rok titul Pták roku sýček obecný. Tato sova,
kterou je možné považovat za ukazatel zdravé a pestré krajiny, si tento titul a naši plnou
pozornost rozhodně zaslouží. Vždyť tam, kde žije sýček, se daří i dalším živočichům
zemědělské krajiny.

Ještě nedávno byl sýček hojnou sovou, která si svou zvědavostí (lákají ho rozsvícená okna),
neprávem vysloužila nelichotivou nálepku posla smrti. Za 40 let ale počty sýčků strmě klesly
na méně než deset procent původní populace. Umíráček tak dnes zvoní samotným sýčkům,
kteří se v současnosti řadí mezi naše nejohroženější ptačí druhy. Vinu nese především změna
přístupu člověka ke krajině – zejména přechod na intenzivní zemědělství s používáním
chemie, spojování políček do obrovských lánů nebo úbytek extenzivní pastvy a
shromažďování dobytka kolem statků. To vše přeměnilo naši krajinu v nehostinné místo, ze
kterého sýček téměř vymizel. A stejný osud, kterému čelí sýček, čeká i ostatní živočichy
zemědělské krajiny.
Naděje ale umírá poslední. Přestože sýček patří mezi naše nejohroženější opeřence, věříme, že
cílenou ochranou mu můžeme pomoci. Za poslední roky bylo ochránci přírody v ČR uděláno
mnoho práce – díky monitoringu víme, kam je potřeba cílit aplikovanou ochranu, byly
vyvěšeny budky a sýčci v nich úspěšně hnízdní, ve spolupráci se zemědělci bylo upravováno
zemědělské hospodaření, aby sýčci měli vhodná loviště v okolí svých hnízd, byly
odstraňovány technické pasti (sudy, bazény, roury, síťovina), na kterých každoročně zbytečně
zahyne mnoho sýčků i jiných živočichů…
Pojďme oslavit Ptáka roku trochu jinak, všímejme si technických pastí ve svém okolí a
zabezpečme je – můžeme tak zachránit stovky životů (samozřejmě nejen sýččích). Například
past v podobě sudu s vodou snadno zabezpečíte plovákem nebo pletivem přehnutým přes
okraj sudu. Fotografie pastí a jejich zabezpečení můžete posílat do konce září na adresu
ptacisvet@birdlife.cz.