Ekologická olympiáda

Radka KrálováAktuality, Biologie, EVVO

V termínu 4. – 5. 10. 2018 se na naší škole uskuteční krajské kolo 24. ročníku
Ekologické olympiády. Tématem letošního ročníku je Management v ochraně
přírody.

Ekologická olympiáda je tradiční celostátní soutěž 3-5 členných týmů středoškoláků
zaměřená na porovnání znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o
životní prostředí. Klade důraz na praktické využití znalostí a dovedností při řešení
konkrétních problémů a na rozvoj týmové spolupráce.