Krajské kolo Ekologické olympiády 24.5.2022, Cheb

Millionová HedvikaAktuality, EVVO

24.5. se u nás ve škole opět uskutečnilo krajské kolo Ekologické olympiády. Soutěž v letošním roce probíhala pouze jako jednodenní pod dohledem tříčlenné poroty složené z nezávislých odborníků. Zúčastnila se jí čtyři tříčlenná družstva, dvě z našeho gymnázia, jedno z gymnázia v Aši a jedno z gymnázia v Ostrově. Kromě vlastního soutěžního klání, které zahrnovalo test, poznávačku a obhajobu samostatného úkolu zadaného v předstihu před konáním vlastní soutěže, jsme absolvovali tematickou exkurzi do Krušných hor do obce Šindelová. Na tomto místě dochází k obnově pozůstatků jedné z nejstarších vysokých pecí na našem území (i v evropském měřítku) z počátku 19.století. Čekal nás výklad se zaměřením na dopady provozování pece na okolí – obyvatelstvo i krajinu, a jejich změny.
Výsledky soutěžních týmů byly velmi vyrovnané, definitivním vítězem se nakonec stalo družstvo chebského gymnázia ve složení Adéla Frantalová, Veronika Plevná a Réka Šuba.


Všem účastníkům blahopřejeme a děkujeme, že přijeli soutěžit 🤗!