Světový den mokřadů

Radka KrálováBiologie, EVVO

2. února si na celém světě připomínáme Světový den mokřadů. Ten označuje datum podepsání Úmluvy o
mokřadech, majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva, nazývané také Ramsarská
úmluva. Podepsaná byla roku 1971. Dnes má Ramsarská úmluva celkem 169 smluvních stran, tedy států, které
se k ní připojily. Každá smluvní strana je povinna zajistit adekvátní ochranu a rozumné užívání mokřadů na svém
území. Česká republika je smluvní stranou úmluvy od r. 1990 a na seznamu má zapsáno celkem 14 mokřadů.
Jsou mezi nimi rybniční soustavy, říční nivy, rašeliniště a dokonce i jeden ojedinělý podzemní mokřad. Mokřady
patří mezi nejvýznamnější, ale současně i světově nejohroženější ekosystémy. Jsou důležité nejen pro přírodu,
ale také pro lidi. Poskytují životní prostor pro rostliny a živočichy, zabezpečují jídlo a čistou vodu, chrání pobřeží,
fungují jako přírodní houba proti záplavám a ukládají oxid uhličitý, čímž přispívají k regulaci změny klimatu.
Při této příležitosti Česká společnost ornitologická organizuje sérii vycházek zaměřenou na poznávání vodních
druhů ptáků a význam našich mokřadů pro jejich zimování a tah.
V Karlovarském kraji je v rámci tohoto výročí naplánovaná jedna vycházka, a to v Kynšperku nad Ohří.
Uskuteční se v neděli 2. 2. 2020. Sraz je v 9:00 u ornitologické pozorovatelny. Seznámení s mokřadem,
procházka kolem vodní plochy s ornitologem, pohybová hra pro děti. Vede Eva Řezníčková (kontakt: 608 538 991).