Stockholm Junior Water Prize

Kočvara JaroslavAktuality, Biologie, EVVO, Fyzika

Projekt Stockholm Junior Water Prize je určen pro studenty, kteří mají všeobecné a biologické zaměření, a mohl by je zaujmout podobný projekt jako při zpracování SOČ na téma voda. Všichni studenti také mohou přihlásit své již napsané či vznikající ročníkové či SOČ práce.

Stockholm Junior Water Prize spojuje tisíce studentů z více jak 30 zemí z celého světa, kteří mají hluboký zájem o vodu a její udržitelnost. Soutěž se skládá ze dvou částí – národní kolo, které organizuje a zaštituje Mendelova univerzita v Brně a zúčastní se jej studenti z celé ČR. Práce v tomto kole budou odevzdány v českém jazyce a posuzovány porotou složené z minimálně pěti expertů z celé republiky. Následný vítěz postoupí do mezinárodního kola, které se uskuteční ve Stockholmu. Zde bude nutné odevzdat práci v anglickém jazyce.

Důležitými kritérii pro účast v soutěži jsou:

 • Být středoškolský student ve věku 15-20 let. Soutěže se nesmí zúčastnit vysokoškolští studenti, i když ještě nedosáhli hranici 20 let.
 • Přihlásit se smí jednotlivci či týmy sloužené ze dvou osob.
 • Účastníci musí napsat práci, která má prokazatelný environmentální, vědecký nebo technologický význam.
 • Celkový rozsah práce je 20 A4 stran, zahrnující grafy, fotky, přílohy apod.

Termíny:

 • 29. 1. 2023 Odevzdání přihlášky (v elektronické podobě, s kontaktem na žáka i učitele, názvem školy, tématem práce, anotací a klíčovými slovy)
 • 31. 3. 2023 Odevzdání práce (v elektronické podobě, v českém jazyce, rozsah 20 stran)
 • 5. 5. 2022 Zveřejnění top 5 prací
 • 24. 5. 2023 Národní kolo (prezentace pěti nejlepších prací na Mendelově univerzitě v Brně)
 • 24. 5. 2023 Zveřejnění výsledků Národního kola
 • 7. 6. 2023 Zaslání vítězné práce v anglickém jazyce do Mezinárodního kola
 • 23. 8. – 1. 9. 2023 Mezinárodní kolo (bude se konat ve Stockholmu a probíhat v anglickém jazyce)

Pro více informací sjwp.mendelu.cz.