Letošní úspěchy v biologických soutěžích nekončí!

Radka KrálováAktuality, Biologie, EVVO

V termínu 14. – 15. 4. 2023 se na ZLŠ ve Žluticích konalo krajské kolo Ekologické olympiády.EO je soutěž tříčlenných týmů středoškoláků, která prověří nejenom teoretické znalosti soutěžících z oblasti životního prostředí, ale i jejich využití v terénu. Žáci zpracovávají úkol, který pak  musí obhájit před odbornou porotou.

Tématem letošního ročníku byla druhová ochrana.

Naší školu reprezentovalo družstvo z 1.E ve složení Jan Hadari, Aileen Anderlová a Michael Kovařík. Ve dvoudenním klání naše družstvo vybojovalo 2. místo.

Moc blahopřejeme k úspěchu a děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy.