AKTUALITY V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

Jan ŽídekAktuality

Včera a dnes (16. a 17. 5. 2019) poštou odesíláme rozhodnutí  ředitele školy o přijetí všech těch žáků, jejichž zákonní zástupci se odvolali proti rozhodnutí o nepřijetí a zároveň tito uchazeči splnili kritéria přijímacího řízení. Týká se to jak uchazečů o čtyřletý, tak uchazečů o osmiletý studijní program.

Žádáme všechny rodiče těchto žáků, aby co nejdříve odevzdali zápisové lístky do sekretariátu Gymnázia Cheb. Nejzažší termín je 10 pracovních dnů ode dne obdržení rozhodnutí o přijetí ke studiu. Zároveň je upozorňujeme na jejich možnost vyzvednutí zápisového lístku na jiné škole, jestliže ho již na této škole odevzdali. Podmínkou (která je již naplněna) pro toto vyzvednutí zápisového lístku je, že uchazeči byli přijati na jiné střední škole na základě odvolání zákonných zástupců proti rozhodnutí ředitele o nepřijetí ke studiu. Proto nezapomeňte vzít s sebou na toto event. vyzvednutí zápisového lístku rozhodnutí o přijetí ke studiu na Gymnáziu Cheb.

Upozorňujeme také všechny uchazeče o studium osmiletého studijního programu, kteří nebyli přijati ke studiu, že  budeme vyhlašovat druhé kolo přijímacího řízení, v rámci kterého se mohou přihlásit i uchazeči, kteří nesplnili v 1. kole kritéria přijímacího řízení. Kritéria a termíny druhého kola přijímacího řízení zveřejníme na našich webových stránkách a v papírové podobě na úřední desce zřejmě v pondělí 27. května 2019.

Jan Žídek, zástupce ředitele školy