Ekonomická olympiáda, vol. VIII

Stanislav CisarikAktuality, ZSV

Dnes se konalo školní kolo VIII. ročníku Ekonomické olympiády pro žáky vyššího gymnázia. Našlo se několik statečných, kteří se postavili výzvám z těchto oblastí:

  1. metodologie ekonomie, základní pojmy a dějiny ekonomického myšlení
  2. mikroekonomie
  3. makroekonomie
  4. mezinárodní ekonomie
  5. aktuality, hospodářská politika a EU
  6. finanční ekonomie a finanční gramotnost

Školního kolo bylo koncipované jako online test, složený z 25 otázek a rovnoměrně rozložený mezi těchto 6 okruhů. Účastnili se celkem 3 studenti: David Ondrišík (3.E), Vojtěch Tomčany (sexta A) a Vu Nguyen Dang Khoi (sexta B). Do krajského kola, které se bude konat na přelomu března a dubna, s jistotou postupuje David Ondrišík (20 bodů) a pravděpodobně i Vojtěch Tomčany (16 bodů); zde bude záležet na výsledcích na ostatních školách v kraji. Vu Nguyen Dang Khoi skončil těsně pod spodní hranicí úspěšného řešitele (alespoň 13 bodů) a získal 12 bodů.

Chtěl bych všem třem poděkovat za účast.