European Money Quiz

Stanislav CisarikAktuality

Ve čtvrtek 2.3. proběhlo školní kolo soutěže European Money Quiz (EMQ). EMQ probíhá pod záštitou Evropské bankovní federace (EBF).

EMQ se věnuje prohlubování znalostí finanční gramotnosti žáků v rozmezí 13-15 let. Oblíbenými tématy jsou zejména osobní finance, ekonomika či možná rizika investování. Tyto znalosti jsou v budoucnu důležité pro ovládání každodenních výdajů, stejně tak i výzev, které představují; výrazně podporují také schopnost rozeznat podvody.

Třídní kolo probíhalo na platformě Kahoot, kde žáci předvedli své znalosti v celkem 15 otázkách. Výsledky třídního kola byly velice těsné, rozdíly mezi jednotlivými místy byly v řádech desítek bodů. V tercii A první místa vybojovali žáci Tobiáš Krištof a Jan Theiss, ve kvartě A pak Libor Rytíř a David Pilař. Všichni 4 postupují do národního kola, které se bude konat 21.3. v online formě. Národní kolo proběhne v online podobě, soutěže se naši žáci budou účastnit ve dvojicích podle tříd.

Chtěl bych oběma třídám poděkovat za ochotu zúčastnit se a postupujícím držím za dva týdny palce.

Stanislav Cisarik