Národní kolo chemické olympiády

Josef KnotAktuality, Chemie

V posledním lednovém týdnu se v Brně konalo jubilejní 60. Národní kolo Chemické olympiády.

Soutěžilo více než 100 studentů ve třech kategoriích: A, E a mimořádně i v kategorii B.

Na základě mimořádných výkonů v krajských kolech se v kategorii A nominovali Daniel Theiss (7.A) a Adéla Austová  (8.B) a také Tony Nguyen (5.A) v kategorii B.

Naši studenti prokázali, že se svými znalostmi (v teoretické části) i praktickými dovednostmi (v laboratorní části) se oprávněně řadí mezi nejlepší mladé chemiky v České republice.

Největšího úspěchu dosáhl Daniel Theiss. který obsadil ve své kategorii 21. místo (v první polovině startovního pole) a stal se úspěšným řešitelem. Tony, jako nejmladší účastník soutěže, byl ve své kategorii 30. a i Adéla může být se svým výkonem nadmíru spokojená.

Všem reprezentantům školy patří velká gratulace za jejich výkon a také poděkování za skvělou reprezentaci školy.

Já osobně bych jim také chtěla poděkovat za jejich přístup k náročné přípravě na soutěž a také za to, jak svým zodpovědným chováním a spolehlivostí v průběhu celé 4-denní akce reprezentovali sebe i školu navenek.

Zuzana Habětínková

A zde jsou postřehy účastníků akce o tom, že národní kolo není jenom o soutěži, ale také o zábavě a nacházení nových přátel.

 Pondělí (29.1.)

Ubytování a registrace proběhly po 13. hodině v hotelu Vista. Následně jsme se svezli tramvají k Hvězdárně a Planetáriu Brno na Kraví Hoře. Před zahájením olympiády v digitáriu jsme si mohli prohlédnout prostory budovy. Po zahájení byl v hale pro nás připraven raut a poté jsme zhlédli film Voyager 2D.

Úterý (30.1.)

Po snídani jsme dorazili k chemické fakultě VUT, kde probíhala teoretická část všech kategorií. Odpoledne kat. B, E navštívila firmu Synthon v Blansku a kat. A navštívila firmu Thermo Fisher. Celý den byl zakončen hospodským kvízem

 

          

 

      

Praktická část kat. A a E se opět konala na chemické fakultě, kat. B soutěžila ve střední průmyslové škole chemické. V odpoledních hodinách proběhla diskuse s autory o úlohách – jak se měly řešit. Na závěr si organizátoři pro nás připravili sportovní olympiádu, která se konala v tělocvičnách VUT.

   

Čtvrtek (1.2.)

Slavnostní vyhlášení proběhlo v rektorátu VUT.

      

Na závěr bych chtěl poděkovat paní učitelce Mgr. Zuzaně Habětínkové za skvělou přípravu na olympiádu.

   

Tony Nguyen, 5.A