Školní kolo EO pro NG

Stanislav CisarikAktuality, ZSV

 1. ledna se konalo školní kolo 3. ročníku Ekonomické olympiády pro žáky 2. stupně základních škol a nižšího gymnázia. Soutěžící čelili výzvám z těchto oblastí:
  – mikroekonomie
  – makroekonomie
  – mezinárodní ekonomie
  – aktuality, hospodářská politika a EU
  – finanční ekonomie a finanční gramotnost

Školního kolo bylo koncipované jako online test, složený z 25 otázek a rovnoměrně rozložený mezi těchto okruhů. Účastnilo se celkem 12 studentů, z nichž se 10 dostalo mezi úspěšné řešitele. V případě stejného počtu bodů bylo konečné pořadí určeno podle času, potřebného pro vyplnění celého testu.

Umístění Žák Počet bodů
1. Janoušek Pavel 18
2. Janoušková Eliška 18
3. Krátký Richard 18
4. Philippová Amálie 17
5. Mocek Lukáš 17
6. Hrubý Filip 16
7. Tkáč Filip 16
8. David Hošek 14
9. Christian Bracháček 13
10. Amálie Zounková 13
11. Jan Fišer 11
12. Lukáš Štercl 10

 

Chtěl bych všem třem poděkovat za účast.