Středoškolská odborná činnost 2023

Formánek JakubAktuality

V letošním školním roce byly v rámci Středoškolské odborné činnosti (SOČ) za Gymnázium Cheb předloženy velmi kvalitní práce v různých oborech. Mezi postupujícími z krajského kola do kola celostátního, jež se odehrálo na Gymnáziu Luďka Piky v Plzni, zaznamenalo Gymnáziu Cheb tyto úspěchy:

Obor ZDRAVOTNICTVÍ – práce: Stavba lidského vlasu (Lucie Pagáčová)
Obor ZEMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINÁŘSTVÍ, LESNÍ A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ – práce: Proces kvašení a jeho využití (Jan Daňko)
Obor HISTORIE – práce: Lulu aneb spolek Schlaraffia v Chebu (Martin Skalický)
V krajském kole bojovaly o postup ještě následující práce, které byly oceněny, ale v konkurenci dala odborná porota přednost jiným SOČkám:
Obor TVORBA UČEBNÍCH POMŮCEK A DIDAKTICKÉ TECHNOLOGIE – práce: Mňau, mňau puzzle (Petra Spálovská, Amálie Šalátová)
Obor OCHRANA A TVORBA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – práce: Biodegradabilní plasty, současnost a perspektivy (Jakub Zárybnický)
Obor HISTORIE – práce: Slovenští imigranti v Rumunsku  (Jana Doležalová) – ZVLÁŠTNÍ UZNÁNÍ KRAJSKÉ POROTY
Děkuji všem kolegyním a kolegům za jejich objektivní hodnocení prací, za čas který soutěži věnují a žákům za jejich nasazení a zájem.
Jakub Formánek, koordinátor SOČ