Workshop „KORUPCE“

Blanka StehlíkováAktuality, ZSV

V rámci výuky ZSV absolvovali studenti 3E workshop na téma „Korupce“. Workshop zorganizoval Institut pro udržitelný rozvoj z Liberce a celým blokem studenty doprovázel Mgr. Jiří Římánek.Cílem workshopu bylo, aby si studenti uvědomili, co se při veřejných zakázkách může stát, jaký vliv korupce má i na jejich život coby občanů. Tématem semináře jsou korupční rizika při veřejných zakázkách.
V kompletní podobě se výukový blok skládal z testu vstupních znalostí k dané problematice, teoretické části, strukturované inscenace s následným vyhodnocením a z výstupního testu.
Ve strukturované inscenaci pracovali studenti samostatně formou didaktické hry s prvky dramatizace a heuristické metody. Mgr. Římánek rozdělil studentům konkrétní role – politik s idealistickou představou, politik populista, politik prospěchář, poctivý podnikatel, podnikatel podlézavý, bankéř, investigativní novinář, občan, daňový poradce, majitel firmy, zástupce zdravotní pojišťovny, majitel klubu a v těchto rolích si vyzkoušeli reálné situace, do kterých se jako občané či politici, podnikatelé mohou dostat.
V modelové situaci všichni studenti obdrželi atrapy reálných bankovek s tím, že měli dle svého uvážení s penězi nakládat tak, aby mohli nakoupit co nejvíce pizz pro občany. Během inscenace se studenti ve svých rolích dostávali do různých situací, které museli řešit a rozhodnout se, zda budou jednat sami za sebe či budou usilovat o společná řešení, která mohou přinášet ústupky a současně i nekalé jednání některých aktérů.
V závěru se překontrolovaly finanční toky = kolik politici a zástupce zdravotní pojišťovny utratili, kolik podnikatelé, bankéř a případně i politici vydělali, kolik se ztratilo, zbylo-li na charitu atp.
Bylo potěšující sledovat studenty, jak se vcítili do svých rolí a prokázali notnou dávku kreativity v modelové situaci.
Děkuji Mgr. Římankovi za realizaci workshopu a budu se těšit na další spolupráci.

Blanka Stehlíková
vyučující ZSV