Školní kolo Zeměpisné olympiády

Antonín JalovecAktuality, Zeměpis a geografie

V posledním lednovém týdnu se uskuteční školní kola všech kategorií Zeměpisné olympiády.

Konkrétní informace ke kategoriím A (primy), B (sekundy) a C (tercie + kvarty) získáte u příslušných vyučujících zeměpisu (A – p. Vojnovič, B – p. Kunertoví Zajová, C – p. Šauerová), školní kolo kategorie D (kvinty až oktávy + čtyřletý cyklus) se pak bude konat ve středu 31.1. od 14:30 v učebně UZ. Zájemci o soutěž nechť se prosím zapíší do tabulky vyvěšené na dveřích učebny UZ a na školní kolo si s sebou přinesou Školní atlas světa (Kartografie) a pravítko.

Další informace zde: https://www.zemepisnaolympiada.cz/

Těším se na hojnou účast a skvělé výkony!

Antonín Jalovec (garant ZO kategorie D)