AJ – Soutěž v cizích jazycích 2019/2020

Rendlová VěraAktuality, Anglický jazyk

V prosinci 2019 se uskuteční školní kolo Soutěže v cizích jazycích – AJ. Zájemci se přihlásí u garantů jednotlivých kategorií.

  1. kategorie – Mgr. Slámová, Mgr. Hirková: 2.12., 1.-3. hod (B0205)
  2. kategorie – Mgr. Jakubíková, Mgr. Havel: 5.12., 5.-6. hod (B205)
  3. kategorie – Mgr. Hanzalová, Mgr. Rendlová: 4.12., 4.-5. hod (B0105)

Hlásit se můžete osobně u příslušného vyučujícího nebo emailem ve formě příjmení@gymcheb.cz.

Datum konání jednotlivých kategorií bude upřesněn.

Kategorie pro jazyk anglický:

kategorie I. B – je určena žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících věkové kategorii žáků do 7. ročníků základních škol (prima, sekunda); probíhá ve školním a okresním kole,

kategorie II. B – je určena žákům ročníků víceletých gymnázií odpovídajících 8. a 9. třídě ZŠ (tercie, kvarta); probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole,

kategorie III. A – je určena žákům 1. až 3. ročníků všech typů středních škol a odpovídajících  ročníků víceletých gymnázií; probíhá ve školním, okresním, krajském a ústředním kole,

 

ORGANIZACE a TÉMATA

ŠKOLNÍ KOLO

1 Představení, seznámení

2 Konverzace na vylosované téma

3 (Práce s obrázkem, situační rozhovor)

 

OKRESNÍ KOLO

I    Poslech s porozuměním

II   Čtení s porozuměním

III Ústní část :

  1. Představení, seznámení – všechny kategorie
  2. Situační dialog – všechny kategorie
  3. Konverzace na vylosované tématické okruhy

Témata:

Kategorie I.B – 1. My family and friends, 2. Pets and animals, 3. Sports and other favourite activities, 4. School, school subjects and activities at school, 5. Work, jobs, 6. Shopping, clothes, 7. Food, fast food, restaurants, 8. Daily routines, 9. My ideal home or house, 10. Holidays

Kategorie II.B – 1. Autobiography – important moments in my life, 2. Family and friends, 3. Famous people, 4. Festivals, traditions, 5. Culture and media, 6. Food, 7. Hobbies, 8. Holidays, 9. House and flat, 10. Life in a town or village, 11. My day, routines, 12. Pets and animals, 13. Seasons of the year, weather, 14. School life, 15. The world of sports

Kategorie III.A – 1. The importance of language learning, 2. Cultural life (cinema, theatre, music, art), 3. Advantages and disadvantages of living in the city and the country, 4. Relations and generation gap, 5. Holidays and notable days in our country, 6. Environment, 7. World problems, 8. Food and cuisines, 9. Health and medicine, lifestyle, 10. The mass media, 11. Education, 12. Tourism, 13. English speaking countries, 14. What are people like? (personality, behaviour), 15. Sports and games, 16. Likes, dislikes and interests, 17. Clothing, fashion, 18. The Czech Republic, 19. Literature and reading, 20. Gadget appliances development

Cílem soutěží v cizích jazycích je rozvíjet zájem žáků o studium těchto jazyků, posilovat jejich motivaci ke studiu, zvýšit úroveň komunikativního ovládání cizích jazyků u žáků základních a středních škol.

Soutěže zhodnotí schopnost žáků použít cizí jazyk v komunikaci s rodilými mluvčími a využít cizího jazyka jako prostředku ke sdílení informací.

Propozice soutěže:

  1. Soutěže jsou dobrovolné a jsou určeny jednotlivcům, kteří v době konání soutěže nepřesáhli věkovou hranici 20 let. (Žák, kterému je v době soutěže 20 let, může soutěžit.)
  2. Žák může soutěžit pouze v jedné kategorii, a to buď v kategorii, která odpovídá jeho ročníku, nebo může soutěžit v kategorii vyšší.
  3. Žáka není možné zařadit přímo do vyššího soutěžního kola. Je třeba účastnit se všech postupových kol předepsaných pro danou soutěžní kategorii (viz propozice část A. Kategorie).

Do soutěží v cizích jazycích se nezařazují žáci, pro které je daný jazyk mateřským jazykem nebo žáci z bilingvních (dvojjazyčných) rodin, tj. od narození jsou vychováváni v daném jazyce, takže ho mohou používat rovnocenně jazyku mateřskému.

Tito žáci se mohou účastnit jiných jazykových soutěží. V anglickém jazyce jsou organizovány např. tyto soutěže:

Literární soutěž SPUSA – literární soutěž v angličtině – 3 kategorie dle věku soutěžícího, organizovaná pro ZŠ, SŠ, VŠ; Kontaktní adresa: Štěpánka Maňhalová, Vzdělávací středisko Společnost přátel USA (SPUSA), Na Poříčí 6, 110 00 Praha 1, tel. 224 210 813, 608 979 410, 728 310 333; e-mail: info@spusa.cz; www.spusa.cz

Debatní pohár, Debatní liga – soutěže družstev v debatování (angličtina, čeština) – kategorie SŠ, debatní ligy zaštiťuje Asociace debatních klubů České republiky. www.debatovani.cz

Literary Award for Young Writers (12. ročník) – literární soutěž pro mladé autory píšící v anglickém jazyce, čtyři věkové kategorie (do 12 let, 13 – 15 let, 16 – 17 let a 18 – 19); Kontaktní adresa: Petr Fantys, Jitka Švecová, Glossoli z.s., Korunní 35, 120 00 Praha 2, tel. 603 417 550, +420 731 408 280,   e-mail: award@literaryaward.cz

Soutěž Juvenes Translatores – pro mladé jazykové talenty z EU, informace o přihlašování a celé soutěži naleznete na stránkách http://ec.europa.eu/translatores; http://www.msmt.cz/aktuality; kontakt pro ČR: DGT-TRANSLATORES@ec.europa.eu

Americké centrum – přibližuje život v USA odborné i laické veřejnosti, pořádá přednášky, kulturní programy, více informací na http://www.americkecentrum.cz/. ;Kontaktní adresa: Americké centrum, Tržiště 13, 118 01 Praha 1- Malá Strana, tel. 257 530 640;                                             e – mail: acprague@state.gov

British Councilje mezinárodní organizací Spojeného království podporující mezikulturní spolupráci a příležitosti ve vzdělávání (možnost skládání mezinárodních jazykových zkoušek, studium v zahraničí), více informací na: http://www.britishcouncil.org/. ;Kontaktní adresa: Bredovský dvůr, Politických vězňů 13,110 00 Praha 1, tel.: +420 221 991 160;                                               e-mail: info.praha@britishcouncil.cz

Kategorie:

Soutěžící jsou do jednotlivých kategorií SCJ zařazováni podle Organizačního řádu č.j. MŠMT – 27 128/2016-1 s účinností od 1. 8. 2016.