Cambridge zkoušky – Gymnázium Cheb

Rendlová VěraAktuality, Anglický jazyk

Gymnázium Cheb = Oficiální přípravné centrum Cambridge English

Gymnázium Cheb je oficiálním přípravným centrem Cambridge English. Již přes 20 let mají naši studenti v rámci studia angličtiny možnost nejen získat vysokou jazykovou úroveň tohoto světového jazyka, ale také se připravit na složení mezinárodní zkoušky, navíc zde v Chebu ve známém prostředí jejich školy.

Zkoušky na naší škole jsou realizovány Evropským centrem jazykových zkoušek, jehož jsme partnerskou školou. Zkouškové sezení je organizováno jako otevřené, tzn. mohou se přihlásit rovněž zájemci o zkoušky z okolních gymnázií, odborných středních škol či základních škol, neboť se zde konají zkoušky od prvních dětských Young Learners Starters, Movers, Flyers, přes A2 Key a B1 Preliminary až po vysoké úrovně B2 First a C1 Advanced.

Vedení Gymnázia Cheb významně podporuje výuku cizích jazyků, a tak každoročně vykoná úspěšně zkoušky několik desítek studentů z naší školy. Celkově za období 1997-2020 složilo mezinárodní či státní jazykové zkoušky neuvěřitelných 470 úspěšných studentů.

Co jsou zkoušky Cambridge English?

Jedná se o prestižní mezinárodní jazykové zkoušky z angličtiny, vyvíjené jednou z nejstarších a nejznámějších akademických institucí na světě, Cambridge Assessment English. U zkoušek prokazují kandidáti vyváženou znalost jazyka ve čtyřech dovednostech

● porozumění čtenému textu a práci s jazykem,
● poslech,
● mluvený projev,
● písemný projev (psaní souvislého textu v zadaném formátu).

Zkoušky mohou probíhat v papírové nebo počítačové formě. Průběh zkoušek řídí a na dodržování přísných standardů dohlíží speciálně vyškolený zkouškový tým licencovaného zkouškového centra. Hodnocení písemných částí probíhá v Cambridge, mluvený projev je hodnocen speciálně vyškolenými a certifikovanými examinátory. Do výše zmíněného zkouškového týmu se po náročné certifikaci začlenilo i několik zkušených pedagogů z Gymnázia Cheb.

K čemu je jazykový certifikát?

Certifikáty slouží jako doklad o jazykové kvalifikaci uznávané komerčními, akademickými i státními institucemi na celém světě. Jazykový certifikát tak přináší svému držiteli mnohé výhody. Některé vysoké školy za něj přidají bonusové body v příjímacím řízení či rovnou kredity namísto povinné zkoušky z angličtiny, je vstupenkou na zahraniční studium či stáž, významnou položkou v životopise uchazeče o kvalifikovanou práci či brigádu v zahraničí, podmínkou pro výkon některých funkcí ve státní správě atd. Na některých středních školách jím lze za určitých podmínek nahradit profilovou maturitní zkoušku z jazyka.

Termíny zkoušek

Letáček s termíny Cheb