Chceme dýchat!

Stanislav CisarikAktuality, Dějepis a latina, Výtvarná výchova

Chceme dýchat!

16. listopadu jsme si během akce Chceme dýchat(!) připomněli události roku 1989, které vyvrcholily sametovou revolucí 17.11.1989. Následné události otevřely naší zemi cestu ke svobodě a demokracii. Celá akce byla organizovaná kantory výtvarné výchovy, dějepisu, studenty výtvarné výchovy ze sexty A a Pátečníky.

Výstavy na chodbách školy v pavilonu B doplnily promítání nového filmu 1989: Chceme dýchat od režiséra Karla Strachoty. Jedna představila formou plakátů aktivity tzv. závadové mládeže v Teplicích během 80. let 20. století, druhá odkazuje k dnešku s heslem: Svoboda není samozřejmost, svoboda = zodpovědnost.

Film Chceme dýchat natočil Karel Strachota pro organizaci Jeden svět na školách a byl promítán v rámci festivalu Měsíc filmu na školách. Ten zhlédli žáci kvint až septim (stejně tak i korespondující 1.-3. ročník čtyřletého studia). Na úvod dějepisáři zasadili sametovou revoluci do kontextu tehdejších událostí, který měl obrovský přesah k roku 1939 (zavření vysokých škol nacisty) a 1969 (živé pochodně).

Ve druhé části se žáci přenesli do období před listopadem roku 1989 do oblasti Teplicka, kde probíhaly demonstrace za čisté ovzduší stejně jako činnost „závadové mládeže“ a vznikaly různé punkové a jiné alternativní kapely. Kulturu, každodennost, období strachu a represí mohli žáci poznávat prostřednictvím příběhů Pavla a Renaty. Samotný film vyvrcholil demonstracemi, které začaly pouhý týden před 17. listopadem 1989. Listopadová revoluce začala na severu: lidé chtěli dýchat.

Po promítání vystoupili bývalí kantoři chebského gymnázia/pamětníci Zdena Tesařová a Jaroslav Strach, aby se s žáky podělili o vlastní zážitky, spojené se sametovou revolucí. Mezi mnohými vzpomínali na své bývalé studenty, kteří krátce po počátku sametové revoluce přijeli z Prahy do Chebu, aby předávali informace těm odvážným, kdo si je chtěli vyslechnout.

Zdeněk Matoušek (sexta A) zpracoval krátké video, které bude v brzké době ke zhlédnutí. Děkujeme všem, kteří přispěli k realizaci této akce.

Lenka Štorková, Stanislav Cisarik, Jan Havel