Gymnázium Cheb vypisuje druhé kolo přijímacího řízení do čtyřletého i osmiletého cyklu studia

Kočvara JaroslavAktuality

Nevyšlo to na první pokus? Asi cítíš zklamání, ale naštěstí nejde o žádnou tragédii. Je tu druhá šance – druhé kolo přijímaček.
Seber sílu a jdi do toho znovu.

V souladu s § 60f zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhlašuje ředitel školy druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 k naplnění předpokládaného stavu žáků ve studijních programech čtyřletého i osmiletého gymnázia, tj. pro žáky z devátých i pátých tříd ZŠ.

Více podrobností (informace týkající se například počtu přijímaných uchazečů, termínů odevzdání přihlášek ke studiu, termínů přijímacích zkoušek a podobně) naleznete v sekci PRO UCHAZEČE v souborech Kritéria přijetí pro 2. kolo přijímacího řízení do osmiletého nebo Kritéria přijetí pro 2. kolo přijímacího řízení do  čtyřletého studijního programu.

Přihláška ke studiu ke stažení

https://www.gymcheb.cz/wp-content/uploads/2017/06/Prihlaska_SS_2016_MSMT_denni_edit.pdf.

Pro vyplnění přihlášek ke studiu můžete využít vzory (osmiletéčtyřleté).

V případě problémů, dotazů a nejasností prosím volejte na studijní oddělení   +420 739 322 319 nebo +420 606 317 017 zástupce ředitele Mgr. Jan Žídek