Informace k podzimnímu termínu maturitních zkoušek

Kočvara JaroslavAktuality

SPOLEČNÁ („STÁTNÍ“) ČÁST

Časový rozvrh konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2022 stanovilo MŠMT ČR v souladu s § 2 odst. 5 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů:

  • Didaktické testy ze zkušebního předmětu Český jazyk a literatura uskuteční ve čtvrtek září 2022 od 12:00 h.
  • Ze zkušebních předmětů Matematika a Německý jazyk v pátek září 2022 od 8:30 h.
  • Ze zkušebního předmětu Anglický jazyk v pátek září 2022 od 12:00 h.

Zkoušky se budou konat na spádových školách. Přesná adresa zkušebního místa je uvedena na pozvánce k didaktickým testům společné části – pro studenty Gymnázia Cheb to je obvykle Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace Komenského 617/29 35002 Cheb.

Výsledky didaktických testů budou zpřístupněny školám v pondělí 10. září 2022.

Další podrobnosti naleznete na odkazu Jednotné zkušební schéma didaktických testů v podzimním zkušebním období 2022 (cermat.cz).

 

Profilová („ŠKOLNÍ“) ČÁST

Ředitel školy rozhodl o konání profilové části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2022:

Písemná část profilové maturitní zkoušky se koná v pondělí 5. září 2022 od 10:00 h ve studovně a čítárně v pavilonu C Gymnázia Cheb, příspěvkové organizace, Nerudova 2283/7.

Ústní část profilové maturitní zkoušky se koná v pátek 9. září 2022 od 07:30 h ve druhém nadzemním podlaží pavilonu B Gymnázia Cheb, příspěvkové organizace, Nerudova 2283/7. Podrobnosti jsou dány zveřejněným rozpisem MZ.

Přejeme všem hodně elánu a vytrvalosti v přípravě a úspěšné zvládnutí a uzavření zkoušek z dospělosti.