Karlovarský kraj ocenil nejúspěšnější žáky a školy v předmětových, sportovních a uměleckých soutěžích za školní rok 2022/2023

Kočvara JaroslavAktuality, Fyzika, Tělesná výchova

Prostory nově zrekonstruovaného Kulturního domu Dvorana v Lokti se staly dějištěm slavnostního předávání ocenění žákům škol v Karlovarském kraji za minulý školní rok 2022/2023. Ceny převzali medailisté z předmětových, sportovních a uměleckých klání z rukou radního Jindřicha Čermáka a vedoucího odboru školství mládeže a tělovýchovy Jana Dvořáka.

„Je vždy velmi milé sekat se s tolika mladými talentovými lidmi, kteří vynikají ve svých činnostech a dovednostech, ať už těch školních nebo volnočasových. Máme tak jedinečnou možnost jim poděkovat za reprezentaci nejen jejich škol ale také celého Karlovarského kraje. A že se máme čím chlubit, to jednoznačně potvrzuje počet účastníků slavnostního předávání. Poděkování samozřejmě patří také učitelům, jejichž odbornosti, pomoci, podpory a nadšení si velmi vážíme,“ uvedl radní pro oblast vzdělávání, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Jindřich Čermák.
Slavnostní předávání doprovodila hudebním programem skupina KOLBAND ze Základní umělecké školy Sokolov.

Přehled oceněných za Gymnázium Cheb:

Radek Truhlář a Alfred Khynych za 3. místo v celostátním kole soutěže Turnaj mladých fyziků.

Kateřina Cízlerová, Silvie Jakubíková, Eliška Janoušková a Tobiáš Kryštof za 3. místo v celostátním kole soutěže Pohár vědy.

Daniel Viktor Theiss za zlatou medaili z Evropské olympiády experimentálních věd.

Gratulujeme oceněným a děkujeme jim i jejich učitelům za skvělou reprezentaci Gymnázia Cheb, města Cheb, Karlovarského kraje i České republiky.


Mens sana in corpore sano! Ve zdravém těle, zdravý duch!

Putovní pohár získaly také nejúspěšnější školy ve sportovních soutěžích pořádaných Asociací školních sportovních klubů a podporovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Karlovarským krajem a partnery.

Za 3. místo ve Středoškolské sportovní olympiádě si odvezlo putovní pohár Gymnázium Cheb.

Děkujeme a gratulujeme všem našim studentům i jejich pedagogům, kteří k tomuto pěknému úspěchu přispěli!