Latinská olympiáda Certamen Latinum 2021

Formánek JakubAktuality, Dějepis a latina

V letošním školním roce proběhla v online podobně i latinská olympiáda Certamen Latinum.
Sice jsme letos do první desítky neproklouzli, ale i tak je nutné Tomáše Trpáka ze septimy a Terezu Václavíkovou z oktávy pochválit, protože úlohy, které na ně čekaly, byly za poslední roky jedny z nejtěžších a to i s přesahem do řečtiny, které se věnujeme až na konci dvouletého studia latiny. Jako jejich učitel mám velkou radost, že v době, kdy máme tendence hledat důvody proč něco nejde, oba zasedli ke stolům a pustili se do složitého překladu, dějin umění, mytologie a historie, za což jim patří mé upřímné díky! Těšíme se na další ročník, snad již v prezenční formě.
Jakub Formánek, učitel latiny