Maturitní okruhy ústní části maturitní zkoušky 2018 – ANGLICKÝ JAZYK

Rendlová VěraAktuality, Anglický jazyk

Maturitní okruhy ústní části maturitní zkoušky 2018

Upozornění: Maturitní okruhy jsou shodné pro ústní část profilové maturitní zkoušky a pro 3. část ústní společné maturitní zkoušky.

Společná ústní MZ (3. část): Pro každou třídu budou vygenerovány okruhy v jiném pořadí pod jiným číslem.

 1. Environment
 2. Keeping fit, eating habits and food
 3. Australia, Canada, New Zealand and Ireland
 4. William Shakespeare
 5. Feasts, celebrations and holidays
 6. The USA – history, famous people
 7. The UK – history, famous people
 8. London
 9. The Czech Republic
 10. Sports and games
 11. My hometown
 12. Modern social and moral problems
 13. English written literature
 14. Education and my school
 15. Travelling
 16. Housing and living
 17. New technologies and means of communication
 18. The importance of culture and art
 19. Politics
 20. Shopping, fashion and clothing
 21. Prague
 22. Jobs and occupations, future career
 23. The UK – important places and cities, geography, sights
 24. The USA – important places and cities, geography, sights
 25. Problems of today’s world

Zpracovala PK AJ