MŠMT ČR upravuje pravidla pro možnost konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu a zpětvzetí zápisového lístku

Kočvara JaroslavAktuality

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO UCHAZEČE O STUDIUM:

Načítací animace Načítání...
EAD Logo Trvá to moc dlouho?
Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Stáhnout...