Nabídka vědeckých stáží pro talentované žáky naší školy

Kočvara JaroslavAktuality

Vědecké stáže Akademie věd České republiky nabízejí bezplatně talentovaným studentům mimořádnou příležitost zapojit se do praktického výzkumu přímo na pracovištích Akademie věd ČR, vyzkoušet si své znalosti v praxi a to pod vedením českých i zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků.

Cílem vědeckých stáží je umožnit studentům získat zkušenosti z vědecké praxe a podpořit jejich zájem o vědu a badatelské obory. Vědecké stáže se mezi studenty těší velké oblibě. Díky získaným zkušenostem se studenti účastní různých tuzemských i mezinárodních soutěží, veletrhů a konferencí, mají také vysokou úspěšnost při přijímacích zkouškách na VŠ u nás i v zahraničí. Mnoho z nich po skončení stáže pokračuje ve vědecké činnosti na pracovištích AV ČR. Velká část z nich také téma stáže zpracuje v rámci Středoškolské odborné činnosti.

Vědecké stáže probíhají na pracovištích v Praze, Brně, Ondřejově a dalších městech od ledna do prosince 2020, vždy minimálně 8 hodin za měsíc.

Studenti mohou na webu www.otevrenaveda.cz vybírat z DATABÁZE STÁŽÍ, kde najdou více než 90 témat z oblasti biologie, chemie, fyziky, techniky, astronomie, historie, archeologie, dějin umění a mnoha dalších. Z přihlášených studentů si pak své stážisty vybírá přímo lektor či lektorka dané stáže.

Přihlašování na stáže je možné do 30. 11. 2018. Podmínky přihlašování a více informací naleznou studenti na webu Otevřené vědy zde.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na své učitele nebo přímo na Mgr. Zuzanu Všetečkovou ze Střediska společných činností AV ČR (tel.: +420 221 403 815; mobil: +420 734 685 738; e-mail: vseteckova@ssc.cas.cz).