Nabídka zahraničních výměnných studijních pobytů od Rotary International

Kočvara JaroslavAktuality

Jménem pana Štěpána de Wolfa, presidenta Rotary klubu Cheb, nabízíme studentům Gymnázia Cheb ve věku 15 – 18,5 (výjimečně 19) let možnost ročních výměnných studijních pobytů i krátkodobých campů na školách v zahraničí.

Jde o vzdělávací program, v jehož rámci student navštěvuje školu a žije ve 2 – 4 rodinách v hostitelské zemi. Jedná se o výměnný pobyt, což znamená, že český nebo slovenský student pobývá rok v zahraničí, a naopak zahraniční student zase rok v Česku nebo na Slovensku.

Studenti během svého pobytu poznávají jinou kulturu, jiné názory, jiný školní systém, získávají zkušenosti, rozšiřují si obzory, významným způsobem posilují svoji osobnost a samostatnost. Naučení se jazyku hostitelské země je prostředkem, nikoliv hlavním cílem pobytu. Studenti při svém pobytu získají přátele na celý život nejen mezi svými vrstevníky, ale i v hostitelských rodinách.

Díky celosvětové působnosti Rotary je možno pobyt zorganizovat v mnoha zemích celého světa, zájem je především o země mimoevropské. Nejvíce studentů tráví svůj školní rok v USA, Kanadě, Mexiku a Brazílii, velmi zajímavé pobyty jsou na Taiwanu, spíše jednotlivě jsou pak výměny organizovány s Thajskem, Japonskem, Indonésií, Kolumbií, Ekvádorem a Austrálií.

Blíže se o programu dozvíte na odkazu www.rye2240.org.

O celosvětové sítí Rotary International pak na webu www.rotary2240.org.

V případě zájmu kontaktujte přímo Rotary klub Cheb (stepan@dewolf.cz).