Nádherný double Ondřeje Jamelského v matematice a fyzice

Kočvara JaroslavAktuality, Fyzika, Matematika

Ústřední (celostátní) kolo Matematické olympiády nejvyšší a nejnáročnější kategorie A, které se letos konalo v krásném a příjemném prostředí Gymnázia Teplice (20.- 23.března 2022) se zúčastnilo 49 vybraných soutěžících z celé republiky, kteří prošli sítem školních, okresních a krajských kol.

Z čtyřiceti devíti účastníků bylo nakonec vyhlášeno 23 úspěšných řešitelů a deset vítězů, ze kterých se na soustředění v dubnu bude vybírat šestičlenný tým na mezinárodní matematické soutěže.

Jak už jsme referovali, náš student Ondřej Jamelský z oktávy A je mezi 10 vítězi, získal 8. místo a je pozván na výběrové soustředění, kde se rozhodne o sestavě šestičlenných reprezentačních družstev České republiky na Mezinárodní matematickou olympiádu v Norsku (Universita v Oslo) a Středoevropskou matematickou olympiádu ve švýcarském Bernu.

 

Kromě matematické olympiády si obdobně student oktávy A Gymnázia Cheb Ondřej Jamelský znamenitě vedl i v národním (ústředním) kole Fyzikální olympiády.

Na letošní 63. ročník se sjelo 35 nejúspěšnějších řešitelů krajských kol. Ústřední kolo trvalo čtyři dny (15. – 18. března 2022). První den se konalo oficiální zahájení soutěže. Druhý den byly zadány čtyři úlohy teoretické (včetně úlohy na studijní téma), na jejich vypracování byly 4 hodiny času. Třetí den byla zadána úloha experimentální. Poslední den byly pak byly slavnostně vyhlášeny výsledky – vítězové a úspěšní řešitelé a rozdány ceny. Mezi vítěze (a samozřejmě také úspěšné řešitele) se podle regulí soutěže zařadil i Ondra Jamelský, který obsadil ve výsledkové listině 7. místo.

Také z vítězů ústředního kola Fyzikální olympiády bývá na základě výsledků na výběrovém soustředění uspořádaném ÚK FO proveden výběr pěti účastníků (a jednoho náhradníka) na Mezinárodní fyzikální olympiádu, která se koná každoročně v červenci. Letos se ale výběrové soustředění nekoná – naši zástupci se MFO nezúčastní, protože má proběhnout v Bělorusku.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a gratulujeme ke skutečně mimořádnému „duble“ našeho studenta a těšíme se z jeho ojedinělého krásného úspěchu. Jak mi napsal jeho třídní profesor Roman Adler: „Zpráva o úspěchu Ondry mě potěšila. Je opravdu velice šikovný, ale je i dobrým člověkem, opravdu si ho velice vážím.“

Děkuji také všem, kteří se na jeho matematické a fyzikální přípravě a do motivace do náročných soutěží nebo na organizaci MO a FO na naší škole alespoň kouskem podíleli.