Nominace žáků primy A a primy B na Cenu Gratias Tibi

Blanka StehlíkováAktuality, ZSV

Společnost Člověk v tísni uděluje již desátým rokem mladým lidem Cenu Gratias Tibi za to, že dělají užitečné věci, snaží se zlepšovat své okolí, dobrovolničí, nebo ukazují jinak, že jim svět není lhostejný.A to právě dokázali někteří žáci primy A a primy B, neboť se zcela nezištně zapojili do projektu – „POMÁHÁME DĚTEM – MY VILÍKOVI – VILÍK NÁM.“
Vedoucí Domova pro osoby se zdravotním postižením „Vilík“ Mgr. Jana Lípová dodala seznam, co by jejich děti v domově potřebovaly a nemohou si vše z finančních důvodů dovolit. Naše děti začaly nosit do školy finanční příspěvky se sdělením, kterou věc za peníze koupit nebo samy přinášely věci ze seznamu. Neustále prahly po informacích o dětech z Domova, co by jim udělalo největší radost. Dětem projevuji pomyslnou poklonu za to, s jakou vervou, ochotou a nadšením dotáhly projekt do úspěšného konce.
Vedoucí Domova pro osoby se zdravotním postižením „Vilík“ Mgr. Jana Lípová poslala vedení školy děkovný dopis, že si velice váží nezištné aktivity žáků a jejich rodičů. Zpětná vazba z Domova se zdravotním postižením „pohladila“ – neboť děti zdravotní pomůcky využívají, hrají si s hračkami a některé dárky jim zkrášlují jejich pokojíčky.
Na Cenu Gratias Tibi byli někteří žáci primy A a primy B nominováni na základě informací získaných od asistentky projektu Lucie Farkové.
Jsem na Vás pyšná.
Blanka Stehlíková
vyučující OV (realizátor projektu)