POLITIKA a 3.E – PREZENTACE POLITICKÝCH STRAN

Blanka StehlíkováAktuality, ZSV

V rámci výuky ZSV absolvovali studenti 3.E tematický blok „Politologie“. V hodinách získali informace o fungování politiky a jejich úkolem bylo založení politické strany či politického hnutí s následnou prezentací.Studenti vytvořili skupiny a vedli dialog o názvu, logu a programu jejich budoucí strany. K diskusi patřila i podoba předvolební kampaně.
Každá skupina vystoupila se svým programem a snažila se získat své potenciální voliče v imaginárních volbách. Program jednotlivých aktérů byl velmi pestrý a dle názvu politické strany bylo u některých jasné ještě před prezentací, kam se bude ubírat jejich pozornost v programu. Představitelé jednotlivých předvolebních programů mnohdy vsadili i na pohoštění.
Prezentované strany: Konzervativní strana podnikatelů, Enviromentální strana správných Čechů, Strana svobodného podnikání a názoru, Hnutí sedmi trpaslíků, Želvy proti plastům.
Výsledek voleb nebyl pro nás prioritní záležitostí, důležité byly vědomosti, zkušenosti a praktické dovednosti, které při přípravě či realizaci předvolební kampaně získali. A kdo ví, třeba nabytých informací využijí v budoucnu, třeba jako lídři nové politické strany.

Blanka Stehlíková
vyučující ZSV