Prima A a primy B v roli Ježíška – „Pomáháme dětem“

Blanka StehlíkováAktuality, ZSV

Žáci primy A a primy B za pomoci svých rodičů přispěli na nákup vánočních dárků či zakoupili dárky sami pro děti se zdravotním postižením z „Domova Vilík“. Do projektu se zapojili i třídní učitelé prim a vyučující OV.
Ředitelka a sociální pracovnice Mgr. Lípová z Domova Vilík si pro dárky přišly osobně do naší hodiny OV a všem mnohokrát poděkovaly s tím, že jsou z pomoci dětí a ochotě rodičů, přispět na dárky, dojaté. Těší se na reakce dětí z Domova, až si rozbalí dárky od dětí. Popřály dětem i rodičům krásné svátky vánoční.
Žáci si po předání dárků mohli vybrat dárky, které jim samy děti se zdravotním handicapem vyrobily.
Připojuji se s poděkováním a jsem potěšená, jak velká dávka empatie našich žáků a jejich rodičů přispěje k rozzářeným očím dětí z domova Vilík na Štědrý den.
S úctou Blanka Stehlíková, vedoucí projektu