Proběhla informační schůzka s žáky přijatými ke studiu na Gymnáziu Cheb od 1. 9. 2021 a jejich rodiči

Jan ŽídekAktuality

Ve středu 23. 6. 2021 proběhla v odpoledních hodinách schůzka žáků přijatých ke studiu od 1. 9. 2021 a jejich rodičů s vedením Gymnázia Cheb. Přítomným byli představeni členové vedení školy, třídní učitelé v nových třídách a sděleny informace, které se týkají zahájení a průběhu výuky.

Pro ty, kteří se nemohli zúčastnit této schůzky, zveřejňujeme elektronickou podobu brožury s uvedenými informacemi, kterou účastníci této schůzky obdrželi v papírové formě.

Informace Gymnázia Cheb, příspěvkové organizace pro zákonné zástupce žáků přijatých ke studiu od školního roku 2021/2022