Školní kolo zeměpisné olympiády

Jitka KunertováAktuality, Zeměpis a geografie

Dne 26. 1. 2023 se uskutečnilo školní kolo zeměpisné olympiády kategorie A (prima). Soutěže se zúčastnilo 11 žáků a do následujícího okresního kola, které se koná 22. 2. 2023, postupuje

PHAM NGUYEN NGAN KHANH z 1. B.

Soutěže v kategorii B (sekunda) v druhé polovině ledna se pak  zúčastnilo 10 žáků a do dalšího kola postupuje GABRIELA ŠVEHLOVÁ z 2. A.

V kategorii C (tercie a kvarty), ve které soutěžilo 12 žáků, zvítězil a do okresního kola postupuje

LIBOR RYTÍŘ z 4.A.

Všem zúčastněným děkujeme a postupujícím přejeme hodně štěstí!