Středověký oborový týden

Stanislav CisarikAktuality, Dějepis a latina

Dějepis v rámci oborového týdne absolvovalo celkem 24 žáků z obou sekund. V rámci této doby jsme se věnovali dvěma sekcím. První z nich byla věnovaná lokálním dějinám (Cheb, Chebsko jako region). Žákům jsme se snažili ukázat, jakými změnami si město prošlo od svého založení napříč dějinami. Žáci se mimo jiné dozvěděli, že existovalo období, kdy Cheb byl jedním z nejvýznamnějších měst v českém království. To nezůstalo pouze u vyprávění, pod vedením kolegy Havla poznali historické centrum trochu jiným pohledem. Úterý strávili žáci návštěvou chebského muzea, kde své znalosti prohloubili v konkrétních tématech, zaměřených na vývoj oblasti Chebska (nejen po historické stránce).

Středeční program byl rozdělený na dvě části. V rámci jedné z nich navštívili chebský hrad, kde se seznámili s vývojem tohoto prostoru napříč dějinami. Vedle zajímavě podaného vyprávění naší (již) bývalé studentky Terezy Speierlové se seznámili také s útrpným právem, které bylo využívané během vyslýchání (samozřejmě bez názorných ukázek!). V druhém bloku se žáci seznámili s vývojem měst ve středověku na obecnější úrovni (jak byla zakládána, jaký účel měla), včetně privilegií, která tato města měla.

Privilegia byla důležitá pro druhou část oborového týdne. Žáci se náhodně rozdělili do 5 skupin a prošli postupně 5 etapami s řadou úkolů pod vedením kolegy Havla a mým (pro ozvláštnění celého projektu jsme měli oba svoji roli: kolega Havel jako šašek a já jako král, kterému zrovna shořel palác). Skupiny dostaly za úkol vytvořit funkční středověké město. Za každou splněnou etapu obdrželi žáci náhodné privilegium, které mělo rozvoj města podpořit (např. hradební, várečné, mincovní atd.). Zadání jednotlivých etap se pohybovalo na rozhraní mezi dějepisem a zeměpisem. Jako příklady mohu uvést tvorbu vlastního erbu, mapy města či legendy o jeho založení.

Ve čtvrtek žáci zvládli splnit výzvy ze 3 etap. V pátek se zaměřili na dokončení zbývající výzvy (tou bylo přenesení všech úkolů na jeden velký plakát). Následně měli svá města ostatním prezentovat. Závěrečná fáze probíhala ve dvou částech. V první měli zkusit přesvědčit obyvatele ostatních měst, aby se v případě, že by se museli odstěhovat, odstěhovali právě do jejich města. Ve druhé proběhlo hlasování mezi šaškem a králem, které mělo rozhodnout o úplném vítězi.

Závěrečné pořadí dopadlo následovně:

5.místo: Václavov (Michal Blecha, Lukáš Štercl, Adam Beranek, Nguyen My An Alice)

4.místo: Stříbrné údolí (Filip Hrubý, Tranh Khanh Ly (Lenka), Marek Kubík, Gabriela Švehlová)

3.místo: Rypákov (Daniel Vasylyk, Amálie Zounková, Josef Heyduk, Richard Krátký)

2.místo: Elementis (Eliška Sližová, Pavlína Hájková, Simona Hiršová, Tobiáš Tezner)

1.místo Umpalumpov (Jana Ella Šůsová, Lukáš Mocek, Emilie Folcová, Eliška Keslová, Amélie Victoria Doubková)

 

Chtěl bych za nás oba pedagogy všem poděkovat za účast na oborovém týdnu. Byli jste skvělá skupina!