Praha – Veletržák podruhé, Petr Brandl v jízdárně a Vánoce v Betlémské kapli

Jitka JoanidisováAktuality, Umělecká výchova

6. 12. 23 studenti 5. A a 1. E navštívili také Veletržní palác, tentokrát s lektorským programem. V prostorách expozice 2. pol. 20. století vytvářeli svůj vlastní skicák se záznamy vybraných děl. Součástí byla i debata nad hotovými skicáky. Po obědě nás čekala výstava věnovaná našemu baroknímu velikánovi Petru Brandlovi, probíhající ve Valdštejnské jízdárně. V potemnělém prostoru jsme obdivovali mistrný způsob expresivní malby v té době ojedinělý.
V předvánočním čase jsme nemohli vynechat tradiční Vánoční výstavu ve sklepení Betlémské kaple. Ozdoby z mnoha materiálů, různých tvarů a velikostí i typické lidové betlémy byly doplněny skleněnými plastikami současných designérů. Atmosféru umocňoval fakt, že v Praze bylo nasněženo, což se dá považovat za velkou vzácnost.

Lenka Štorková