Vše nejlepší ke Dni učitelů!

Kočvara JaroslavAktuality

V neděli 28. března 2021, v den výročí narození Učitele národů Jana Amose Komenského, si připomínáme  osobnost, která se stala neodmyslitelnou součástí nejen našeho, ale světového kulturního dědictví.

Tento den je u nás již tradičně slaven jako Den učitelů.

Velký myslitel a filozof (28. 3. 1592 – 15. 11. 1670) si získal největší renomé především jako zakladatel moderní pedagogiky a autor mnoha spisů z tohoto oboru.

Z mnoha Komenského inspirativních myšlenek přinášíme úvahu z Velké didaktiky, předního pedagogického spisu Jana Ámose Komenského:

„Učitelé musí být přesvědčeni, že jsou na vysokém místě důstojnosti a že jim byl svěřen vznešený úřad, nad nějž nic není pod sluncem většího.“

Připojuji se k poděkování našim pedagogům za jejich odvedenou práci, mimořádné nasazení a snahu. V dnešní nelehké době současně patří nesporně velký dík také rodičům našich žáků, kteří se v době distančního vzdělávání stali nepostradatelnými kolegy učitelů svých dětí.