Zeměpisná olympiáda – výsledky krajského kola

Lenka ŠauerováAktuality, Zeměpis a geografie

V zeměpisné, respektive geografické olympiádě měla naše škola i letos 3 borce „na bedně“. GRATULUJEME a DĚKUJEME za vzornou reprezentaci školy.

kategorie A – Libor Rytíř (1.A) – 1. místo
kategorie C – Karel Peterek (4.B) – 3. místo
kategorie D – Lukáš Pulec (8.A) – 1. místo + postup do celostátního kola (Lukáš už se dostal 2x do kola mezinárodního, pěkné rozloučení se studiem na gymnáziu)