Seznam titulů k ústní zkoušce společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury pro školní rok 2017/2018 (jarní i podzimní zkušební termín)

Kočvara JaroslavAktuality, Český jazyk

Z uvedeného Seznamu v příloze si žák vytvoří vlastní seznam dvaceti titulů podle kritérií, které jsou součástí Seznamu titulů k ústní zkoušce společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury.

Každý žák maturitního ročníku odevzdá (prostřednictvím svého vyučujícího předmětu český jazyk a literatura) vlastní seznam přečtených titulů řediteli školy (pro jarní zkušební termín) nejpozději do 31. března 2018.

V samostatné příloze naleznete také Seznam překladů literárních děl.

Seznam titulů k ústní zkoušce společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury 2018

Seznam překladů literárních děl