Podzimní škola astronomie, fyziky a matematiky

Jan DirlbeckAktuality, Biologie, Fyzika, Matematika

V týdnu od pondělí 7. listopadu až do pátku 11. listopadu 2022 proběhne na Gymnáziu Cheb týdenní soustředění mladých zájemců o přírodní vědy a matematiku ze středních škol celého Karlovarského kraje – PODZIMNÍ škola astronomie, fyziky a matematiky.

PŠAFM se koná v rámci schváleného projektu IKAP 2 v Karlovarském kraji (registrační č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017823) a s podporou karlovarské pobočky Jednoty českých matematiků a fyziků.

Celá akce je pro registrované žáky bezplatná, vybraným přijatým žákům bude poskytnuto zdarma stravování (pravidelné občerstvení a oběd) a proplaceny cestovní náhrady, pro vzdálenější je (v omezené míře) možné zajistit i ubytování na kolejích Fakulty ekonomické v Chebu, ev. domově mládeže SIŠ Cheb či SZŠ a VOŠ Cheb.

Organizátoři nezajišťují dohled nad nezletilými žáky mimo areál školy, resp. v době před a po ukončení vzdělávacího programu (tj. během přesunů na místo akce či v době osobního volna a ubytování). Zákonní zástupci osvědčí svůj souhlas s podmínkami účasti svých dětí na akci na přiloženém formuláři.

Finančně podpořená plánovaná kapacita PŠAFM je 60 osob. Přednost dostanou žáci s doporučením vysílající školy, další zájemce je možné akceptovat do kapacity auly (200 osob) za podmínky samostatné úhrady nákladů na dopravu, stravování, případně ubytování. Lze se objednat i na návštěvu jednotlivých přednášek.

V rámci týdenního soustředění absolvují žáci celou řadu atraktivních přednášek a workshopů z fyziky, astronomie a matematiky (viz přiložený program). Přednášejícími na JŠAFM jsou špičkoví čeští vědci a odborníci a vynikající popularizátoři přírodních věd z VŠ a AV ČR.

Absolventům celého cyklu bude vydáno závěrečné osvědčení.

Zájemci ze škol Karlovarského kraje si stáhnou a vyplní elektronický formulář Podzimní škola A,Fy,M – Formuláře Google a související dokumenty (Souhlasné prohlášení zákonného zástupce s podmínkami účasti) zasílají do středy 3. 11. 2022 na Mgr. Jana Dirlbecka (tel.: 605 317 172, e-mail: dirlbeck@gymcheb.cz) a v kopii také na Mgr. Miroslava Stuláka (tel.: 603 501 909, e-mail: stulak@gymcheb.cz).

Těšíme se na setkání na Gymnáziu Cheb!

Za organizátory JŠAF

RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara, MBA                                 Mgr. Jan Dirlbeck

ředitel Gymnázia Cheb                                                      garant akce

 

Dokumenty a odkazy souhrně:

Elektronický formulář – Podzimní škola A,Fy,M – Formuláře Google

Souhlas zakonného zástupce s volným pohybem nezletilce (PŠAFM 2022)

Program PŠAFM 2022 na Gymnáziu Cheb

Pozvánka na PŠAFM 2022 na Gymnáziu Cheb