100% úspěšnost ve Sprachdiplomu v 2022

Jitka JoanidisováAktuality, Německý jazyk

Gymnázium Cheb je součástí celorepublikové sítě tzv. DSD-škol podporovaných ministerstvem školství SRN, které v rámci výuky NJ připravuje žáky osmiletého i čtyřletého cyklu na bezplatné složení  mezinárodně uznávané zkoušky tzv. DSD-Sprachdiplomu. Zkouška je garantována konferencí ministrů školství SRN a organizuje jí česká pobočka centrály pro zahraniční školství. V jejím čele stojí paní Dr, Karin Steffen, která se účastní ústních zkoušek jako předsedkyně komise.

První důležitý krok k získání Německého jazykového diplomu DSD II (B2/C1) učinila skupina sedmi žáků maturitních ročníků už v listopadu tím, že vypracovali písemnou část zkoušky. Ta měla tři části: čtení s porozuměním, poslech  a písemnou práci. Na ni měli studenti vymezený čas. Během 120 minut museli zvládnout nejen reprodukci výchozího textu a analýzu připojeného grafu, ale především formulaci vlastního názoru podpořeného vhodnou argumentací. Písemná část zkoušky byla  odeslána k posouzení a ohodnocení do Německa. Ústní část zkoušky přišla na řadu v lednu 2022. Studenti zde prezentovali jedno vylosované a jedno připravené odborné téma, dle paní Dr. Steffen předvedli výborné výkony a v ústní části byly jejich jazykové schopnosti hodnoceny úrovní C1. Po ohodnocení písemných zkoušek se mohli všichni studenti radovat ze získání DSD II.

Poslední krok v sérii zkoušek udělalo 15 studentů a studentek sext a 2. ročníku v březnu, kdy se konala jejich ústní zkouška. Žáci se připravovali na zkoušku DSDI – úroveň B1, kterou také všichni získali. Úspěšnost DSD I byla stejně jako u DSD II 100%.

Úspěšní sprachdiplomanti využili možnosti uznání diplomu místo maturitní zkoušky, nyní mohou pokračovat ve studiu na německých univerzitách, získají plus body při přijímacím řízení na českých VŠ a v budoucnu budou mít určitě velkou výhodu na trhu práce.

Dagmar Hájek Janatová