Školní kolo Dějepisné olympiády

Stanislav CisarikAktuality, Dějepis a latina

Dnes proběhlo na gymnáziu školní kolo 53. ročníku Dějepisné olympiády s názvem: „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa.“ 

Toto období obsahuje rozmanité epochy: od přemyslovských knížat přes jejich krále až k lucemburským panovníkům do období krátce před počátkem husitských válek. V případě letošního tématu nešlo pouze o politické dějiny, více prostoru dostaly oblasti aspekty každodenního života jednotlivých vrstev středověké společnosti, role církve ve středověku a kulturní vývoj ve sledovaném období (románský sloh a gotika). Část otázek byla založená na práci s písemnými prameny (např. Kosmas, Kristián), dobovými označeními, malbami, či ikonografií.

Účast byla hojná, v kategorii I se zapojilo ze sekund, tercií a kvart dohromady 17 žáků. Medailové pozice pro sebe zabrali soutěžící z kvarty A (Eliška Janoušková, Filip Tkáč a Tobiáš Krištof), 4. místo s nižším počtem bodů v rozřazovacím bloku získala Jana Ella Šůsová z tercie A.

Do kategorie II (vyšší gymnázium) se přihlásilo celkem 14 žáků. Výsledky byly velice těsné (zde bych chtěl vyzdvihnout fakt, že se všichni ziskem více než 60% zařadili mezi úspěšné řešitele), o pořadí postupujících musely rozhodnout rozřazovací otázky (rozdíl byl vždy jeden bod). Do okresního kola postupují  Daniela Šimáčková (2.E), Radek Hána (septima A) a Tereza Akantisová (sexta B).

Děkuji všem, kteří se do soutěže přihlásili.

Okresní kola obou kategorií proběhnou v polovině ledna.