Aktuální informace před zahájením školního roku 2021/2022

Kočvara JaroslavAktuality

Milí žáci, vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,

tolik sladké dny příjemného odpočinku utekly jako voda a ve středu 1. září zahájíme nový školní rok s označením 2021/2022.

Aktuální epidemiologická situace umožňuje plně obnovit prezenční výuku v relativně obvyklém režimu běžného provozu s osobní účastí žáků, ovšem stále se zvýšenými hygienickými a preventivními opatřeními.

Zde naleznete podrobné pokyny a informace, které byly zpracovány na základě metodiky MŠMT a MZd ČR s přihlédnutím na konkrétní specifické podmínky Gymnázia Cheb:

MANUÁL REŽIMOVÝCH OPATŘENÍ K OCHRANĚ ZDRAVÍ V OBDOBÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

a

MANUÁL A PRŮVODCE SCREENINGOVÝM SAMOTESTOVÁNÍM 2021/2022.

 

Vzhledem k uvedené metodice MŠMT nebude letos bohužel uskutečněno tradiční společné setkání žáků a učitelů ve Velkém sále Fakulty ekonomické ZČU. Ocenění vybraných žáků za jejich úspěchy a dosažené výsledky v nejrůznějších předmětových, odborných, jazykových a dalších soutěžích a olympiádách proběhne 1. září v rámci třídnických hodin.

Chci při této příležitosti všem studentům i jejich profesorům poděkovat, bez jejich zápalu, bez jejich nadšení a nasazení by Gymnázium Cheb nebylo dlouhodobě na samotné špičce ve srovnání nejen se školami Karlovarského regionu, ale celé naší republiky a často i v mezinárodním srovnání.

Děkujeme za vzornou spolupráci v minulém školním roce a přejeme všem žákům i rodičům pevné zdraví a hodně sil ke zvládnutí nových úkolů, které jsou před námi.

S přátelským pozdravem

RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara
ředitel školy