INFORMACE O NEVYHLÁŠENÍ VOLNA PRO ŽÁKY

Kočvara JaroslavAktuality

Po zvážení všech hledisek nevyhlásí tento pátek 25. září 2020 ředitel školy volno pro žáky dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon).
O této skutečnosti byli žáci i jejich zákonní zástupci informováni prostřednictvím školního informačního systému Bakaláři.
Přejeme všem pevné zdraví.
RNDr. Ing. Jaroslav Kočvara
ředitel školy
Gymnázium Cheb, příspěvková organizace