Naši studenti pomáhají

Rendlová VěraAktuality, Uncategorized

V nastalé situaci na Ukrajině nám může být útěchou, že studentům naší školy není lhostejný osud lidí, kteří se probudili do války. Jistě si všichni mnohem více než dříve uvědomujeme, jaký je dar žít v míru.

Ve třídě 7.B nejsou slova jako empatie a altruismus pouze slovy cizího původu, jejichž definice je nutné se naučit do hodin ZSV.    Já jako jejich třídní jsem byla dojatá, když mi studenti sdělili, že poslali finanční dar Ukrajině při Člověk v tísni ve výši 17500,- Kč. Jsem na vás pyšná!

Slovy Dalajlámy: „Buďte laskaví vždy, když je to možné. Vždy je to možné.“

Mgr. Romana Slámová (třídní uč.)