Příběhy našich sousedů

Formánek JakubAktuality, Dějepis a latina

V letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu Příběhy našich sousedů. Dvě studentky kvint – Martina Poláková a Eliška Hrůzová – se velmi aktivně zapojily do plnění úkolů, které projekt obnášel. Děvčata si musela najít pamětníka a s ním zpracovat jeho životní příběh. Našim pamětníkem byla doc. Ing. Květa Havlíčková, CSc. Paní Havlíčková vystudovala zemědělství a celý život se mu prakticky i vědecky věnovala. Její životní příběh je krásnou ukázkou jedné epochy našich moderních dějin. Děvčata se seznámila s metodami výzkumu a oral history. Doufejme, že při obhajobě své práce v Karlových Varech 13. června (pozvánka ZDE) uspějí!

Za projevenou aktivitu děvčatům jménem školy děkuji.
PhDr. Jakub Formánek