Primy jsou prima!

Lenka TěžkáAktuality, Dějepis a latina

Koronavirový útlum už po roce nebaví nikoho. A tak si naši primáni založili cestovní kanceláře a naplánovali výlety na památná místa historie antického Řecka.

Ve svých projektech využili nejen učiva dějepisu, ale při plánování trasy pracovali i se zeměpisnými mapami, pro grafickou stránku prospektů využili své výtvarné vlohy a dovednosti a všichni si procvičili práci s IT, většina i spolupráci ve skupinách. Někteří z autorů prokázali literární talent, někteří smysl pro humor a fantazii. A někteří, nejspíš zaskočeni dokonalostí antických proporcí, projevili  značnou míru tolerance vůči pravidlům českého pravopisu. 😉

Práce žáků obou prim se velmi vydařily, nabízíme malou ochutnávku a inspiraci na prázdniny:

Ondřej Šlajs 1.A

Fůs, Tomek, Malantuk, Tomčany 1.A

Pepa Postl 1.B

Kalašová, Kňourek 1.A

Vašek Rada 1.B – pro kluky

Viktor Dudr, 1.A

Trinh Phuong Lenka 1.B

Fryšová, Cízlerová 1.A

Ester Pincová 1.B