Sprachdiplom

dagmarjanatovaAktuality, Německý jazyk

Gymnázium Cheb je součástí celorepublikové sítě tzv. DSD-škol podporovaných ministerstvem školství SRN, které v rámci výuky NJ připravuje žáky osmiletého i čtyřletého cyklu na bezplatné složení  mezinárodně uznávané zkoušky tzv. DSD-Sprachdiplomu. Zkouška je garantována konferencí ministrů školství SRN a organizuje jí česká pobočka centrály pro zahraniční školství. V jejím čele stojí paní Dr, Karin Steffen, která se účastní ústních zkoušek jako předsedkyně komise.

První důležitý krok k získání Německého jazykového diplomu DSD II (B2/C1) učinila skupina třinácti žáků maturitních ročníků už 24. listopadu tím, že vypracovali písemnou část zkoušky. Ta měla tři části: čtení s porozuměním, poslech  a písemnou práci věnovanou problematice důležitosti péče o zdraví a očkování. Na ni měli studenti vymezený čas. Během 120 minut museli zvládnout nejen reprodukci výchozího textu a analýzu připojeného grafu, ale především formulaci vlastního názoru podpořeného vhodnou argumentací. Písemná část zkoušky byla  odeslána k posouzení a ohodnocení do Německa. Ústní část zkoušky přišla na řadu ve dnech 5. – 6. ledna 2021. Studenti v nich prezentovali jedno vylosované a jedno připravené odborné téma, dle paní Dr. Steffen předvedli výborné výkony a v ústní části byly jejich jazykové schopnosti hodnoceny úrovní C1. Po ohodnocení písemných zkoušek se mohli všichni studenti radovat ze získání DSD II (4 studenti – B2 a 9 studentů – C1).

Poslední krok v sérii zkoušek udělalo 13 studentů a studentek sext a 2. ročníku ve čtvrtek 25. března 2021, kdy se konala jejich ústní zkouška. Žáci se připravovali na zkoušku DSDI – úroveň B1, kterou také všichni získali. Ještě čekáme na výsledky písemných zkoušek, které se konaly 10. března a jsou hodnoceny v Německu. Věříme ale, že úspěšnost bude stejně jako u DSD II 100%.

Jsme moc rádi, že se v této komplikované době mohly zkoušky na základě výjimky a za dodržení přísných hygienických opatření konat v původně plánovaných termínech. Žáci se i v podmínkách distanční výuky dokázali na velmi těžkou jazykovou zkoušku perfektně připravit a předvedli výborné výkony. Úspěšní sprachdiplomanti nyní mohou pokračovat ve studiu na německých univerzitách, získají plus body při přijímacím řízení na českých VŠ a v budoucnu budou mít určitě velkou výhodu na trhu práce.